2019/0060/N-2 Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Inwestycji pn.: „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanej w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

Zamawiający w dniu 26.03.2019 r. odpowiedział na zapytania i wprowadził zmiany do Zapytania Ofertowego.

Szczegóły do pobrania w załączniku pn.”Zapytania i Zmiana do Zapytania Ofertowego nr 2019/0060/N-2″.

Zamawiający w dniu 29.03.2019 r. odpowiedział na Zapytania nr 2 do Zapytania Ofertowego. Szczegóły w załączniku.

Zamawiający w dniu 16.04.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączniku.