2019/0060/N Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Inwestycji pn.: „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanej w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)

W dniu 08.03.2019r. Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego – Projekt umowy oraz udzielił wyjaśnień na otrzymane zapytania.

Zmiana i wyjaśnienia Zamawiającego do pobrania poniżej.

Zamawiający informuje, iż postępowanie zostało unieważnione. Szczegóły w załączonym pliku.