2019/1400/N-Usługa całodobowego radiowego monitoringu systemu alarmowego (cichy alarm) oraz interwencje załóg patrolowych dla obiektu Ośrodka Badawczo -Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. zlokalizowanego przy ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia

W dniu 07.10.2019r. Zamawiający zamieścił plik,, Zmiana terminu składania ofert”.

W dniu 15.10.2019r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

W dniu 30.10.2019r. zamawiający zamieścił plik ,,Wybór oferty”