2020/0576/N budowa węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku i na terenie OBR CTM S.A. zlokalizowanym w Gdyni przy ul. A. Dickmana 62 oraz usługa przeprowadzania serwisów technicznych w/w węzła, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.

Zamawiający w dniu 01.09.2020 r. opublikował Zapytanie nr 1 do Zapytania Ofertowego 2020/0576/N w tym wyznaczył terminy wizji lokalnych.

Zamawiający w dniu 11.09.2020 r. opublikował Zapytanie nr 2 do Zapytania Ofertowego 2020/0576/N w tym wyznaczył terminy wizji lokalnych.

Zamawiający w dniu 22.09.2020r. opublikował Informację z otwarcia ofert.

Zamawiający w dniu 08.10.2020r. opublikował wynik postępowania.