2021/0059/N całodobowa ochrona fizyczna obiektu i mienia składającego się z budynku OBR CTM S.A. położonego w Gdańsku przy ulicy Matejki 6 wraz z dziedzińcem wewnętrznym i terenem zewnętrznym, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach

Zamawiający w dniu 08.02.2020 zamieścił zapytanie nr 1 do Ogłoszenia i wprowadził zmianę nr 1  do Załącznika nr 2 do Ogłoszenia.

Zamawiający  zamieścił zapytanie nr 2 do Ogłoszenia i wprowadził zmianę nr 2  do  Ogłoszenia.

Zamawiający w dniu 11.02.2021  zamieścił zapytanie nr 3 do Ogłoszenia.

W dniu 19.02.2021 r. Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

W załączeniu  skorygowana ,,Informacja z otwarcia ofert”. Zamawiający informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej, w załączonej w dniu dzisiejszym informacji, nie umieścił  oferty złożonej przez firmę ,,Adrianex Sp. z oo., ul.3 maja 27/46, 81-364 Gdynia”, która  wpłynęła do Zamawiającego w formie elektronicznej w dniu 10.02.2021r. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

W dniu 01.03.2021 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.