2021/0224/N-2; Remont pomieszczenia łazienki w budynku B1 w Gdyni, ul. A. Dickmana 62

W dniu 15.04.2021r. Zamawiający opublikował Ogłoszenie o zamówieniu na remont łazienki w budynku B1 w Gdyni, ul.A.Dickmana 62.

W dniu 16.04.2021r. Zamawiający opublikował Zapytanie nr 1  do Ogłoszenia i odpowiedź Zamawiającego .