2021/0308/N-Zapytanie ofertowe na ,,Dostawę pozycjonera laserowego na rzecz projektu Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

W dniu 29.04.2021r., Zamawiający opublikował ogłoszenie na "Dostawę pozycjonera laserowego na rzecz projektu Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)"
W dniu 14.05.2021 r. Zamawiający zamieścił Informację o odwołaniu postępowania.