2021/0310-2/N-Zapytanie ofertowe na ,,Dostawę kart pomiarowych i modułu pomiarowego dla układu akwizycji danych i zobrazowania w czasie rzeczywistym prowadzonych badań na stanowisku zewnętrznym, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC ‘’(EMC-LabNet)”

W dniu 29.04.2021r.Zamawiający opublikował ,,Zapytanie ofertowe Nr 2021/0310-2/N na ,,Dostawę kart pomiarowych i modułu pomiarowego dla układu akwizycji danych i zobrazowania w czasie rzeczywistym prowadzonych badań na stanowisku zewnętrznym, na rzecz projektu  „Polska Sieć Laboratoriów EMC ‘’(EMC-LabNet)”

W dniu 06.05.2021 r. Zamawiający zamieścił Zapytanie nr 1 i Zmianę nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 2021/0310-2/N. Szczegóły w załącznikach.

W dniu 10.05.2021 r. Zamawiający zamieścił  Zmianę nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 2021/0310-2/N.

W dniu 12.05.2021 r. Zamawiający zamieścił Informację o odwołaniu postępowania.