2021/0310-3/N-Dostawa 1 szt. modułu pomiarowego i 4 szt. kart pomiarowych dla układu akwizycji danych i zobrazowania w czasie rzeczywistym prowadzonych badań na stanowisku zewnętrznym, na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

W dniu 17.05.2021r. Zamawiający opublikował postępowanie na dostawę 1 szt. modułu pomiarowego i 4 szt. kart pomiarowych dla układu akwizycji danych i zobrazowania w czasie rzeczywistym prowadzonych badań na stanowisku zewnętrznym, na rzecz projektu„Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

W dniu 27.05.2021r. Zamawiający opublikował wynik postępowania.