Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i posadowienie niemagnetycznego obrotowego wózka pomiarowego wraz z automatyką na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” , Zapytanie Ofertowe nr 2021/0317/N

W dniu 11.08.2021r. Zamawiający opublikował postępowanie   na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i posadowienie  niemagnetycznego obrotowego wózka pomiarowego wraz z automatyką   na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania układu napędowego (automatyki), w celu uzyskania informacji, które mogą być pomocne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia

Termin wizji lokalnej, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej w Ogłoszeniu niniejszego Zapytania Ofertowego na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia wizji. Zamawiający przewiduje minimum 2 wizje lokalne przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 17.09.2021 r. godz. 10:00

Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Pan Jarosław Krawiec tel.: 735 999 812

W dniu 21.09.2021r. zamieszczono wynik postępowania.