Podsumowanie XXX edycji MSPO w Kielcach z udziałem OBR CTM S.A.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej zakończył swój udział w XXX edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Jak przystało na jubileuszową edycję, działo się!

 

Na trzecie największe targi zbrojeniowe w Europie przyjechaliśmy z naszą radiostacją RKP-8100 zapewniającą wymianę informacji w układzie jawnym i z wykorzystaniem urządzeń ochrony kryptograficznej oraz archiwizację danych transmisji radiowych.


Nasz produkt został doceniony już pierwszego dnia przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Minister zatwierdził umowę na Aparatownię Łączności Cyfrowej-Transmisyjnej, w ramach której OBR CTM S.A. dostarczy 43 radiostacje RKP- 8100.

 

Podczas targów odbyliśmy wiele owocnych spotkań. Jednym ze znaczących sukcesów było podpisanie przez Prezesa Zarządu naszej spółki umowy o poufności (NDA) z Hyundai Rotem dot. współpracy między firmami.

 

Drugiego dnia mieliśmy przyjemność świętować na scenie głównej PGZ Jubileusz 40-lecia istnienia spółki wspólnie ze znakomitym gronem gości. Prezes Marcin Wiśniewski przybliżył historię rozwoju spółki, wskazał na nowe kierunki rozwoju, podkreślając znaczenie ludzi, którzy tworzą CTM. Jubileuszowi 40-lecia towarzyszył koncert w wykonaniu pracowników CTM w składzie: Anna Krajewska, Marta Zapart, Tomasz Bajer, Paweł Domaros, Filip Roman, Adam Radłowski oraz Weronika Bajer.

 

Mamy nadzieję, że wydarzenie zapadnie w pamięć, zwłaszcza, że jako pierwsi w historii MSPO zorganizowaliśmy koncert muzyczny w ramach obchodów jubileuszu. 

 

Zwieńczeniem targów było wyróżnienie specjalne konsorcjantów przyznane przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej za nowoczesny niszczyciel min, okręt projektu 258-ORP Albatros.
W ramach projektu OBR CTM S.A. odpowiadał za integrację sensorów i efektorów okrętu z Systemem Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki. Dodatkowo za wytworzenie i dostawę Zintegrowanego Systemu Walki, w tym: okrętowego Systemu Zarządzania Walką SCOT, Systemu Obrony Biernej oraz Systemu Obserwacji Podwodnej.


Jest to dla nas wielki zaszczyt otrzymać tak prestiżowe wyróżnienie.