Spotkanie podsumowywujące działania w projekcie AMMOTRACE

W dniach 30 i 31 sierpnia w siedzibie OBR CTM S.A. w Gdyni odbyło się spotkanie podsumowywujące działania w projekcie AMMOTRACE. Konsorcjum przedstawiło podsumowanie działań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy trwania projektu. Działania te obejmowały rozwój technologii związanych z różnymi tematami: fotojonizacją, technologią laserową, konstrukcjami podwodnymi rozpatrywanymi w aspektach: integracji systemów, próbami morskimi oraz rekomendacjami rozwoju. Do każdego z omawianych tematów przez konsorcjum zaprezentowano przegląd głównych zadań wraz z najważniejszymi osiągnięciami.

Ponadto zorganizowano panele dyskusyjne dedykowane poszczególnym działaniom projektowym zaplanowanym na nadchodzące miesiące.