Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

1 września święto obchodzą Wojska Obrony Przeciwlotniczej.
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej święto to ustanowiono jako„uznanie i upamiętnienie wysiłku zbrojnego przeciwlotników” z września 1939 r., oraz walczących w formacjach artylerii przeciwlotniczej Polskich Sił Zbrojnych na wschodzie i na zachodzie.
Wszystkim Przeciwlotnikom, a także Weteranom i Kombatantom dziękujemy za codzienny trud i zaangażowanie.
Jednocześnie życzymy poczucia satysfakcji z pełnionej służby.