Udział Prezesa OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kiliana w obradach Konferencji „Wspólne działania Nauki Polskiej dla Obronności Kraju”

Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny OBR CTM S.A. został zaproszony do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej  „Wspólne działania Nauki Polskiej dla Obronności Kraju”, organizowanej w dniach 29-30 czerwca 2015 roku w Poznaniu. Prezes pełniąc funkcje członka Komitetu Naukowo-Przemysłowego uczestniczył w prowadzonej podczas konferencji wymiany poglądów na temat nowoczesnej myśli technicznej, powstającej w jednostkach naukowych w służbie bezpieczeństwa narodowego.