Uroczysta Inauguracja 40-lecia działalności OBR CTM S.A.

W bieżącym roku Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. obchodzi 40-lecie powołania do życia, co jest ważnym i symbolicznym kamieniem milowym w rozwoju firmy. Jubileusz ten to okazja do przeprowadzenia podsumowania naszej obecności na rynku – sukcesów i wyzwań, które przez te czterdzieści lat pojawiły się podczas współpracy z partnerami OBR CTM S.A, ze szczególnym uwzględnieniem Marynarki Wojennej RP. Bo właśnie głównie dla MW RP przez 4 dekady realizowaliśmy projekty, mające wpływ na rozwój potencjału operacyjnego Sił Zbrojnych RP. Jesteśmy dumni, że nasze rozwiązania służą Wojsku Polskiemu.

 

W dniu dzisiejszym inaugurujemy obchody 40-lecia działalności spółki. Uroczyste spotkanie członków Rady Naukowo-Technicznej OBR CTM S.A. uświetniło ten dzień.

 

Jestem przekonany, ze Rada powołana w dniu dzisiejszym na nową kadencję będzie wspierała całym swoim autorytetem i doświadczeniem działania podejmowane przez spółkę. To symboliczny krok, otwierający nową dekadę działalności firmy – powiedział Marcin Wiśniewski, Prezes Zarządu OBR CTM S.A.

 

Jako wyraz szacunku do dorobku technologicznego spółki, a  co za tym idzie zaangażowania i wkładu jej pracowników w rozwój krajowej myśli technicznej na przestrzeni ostatnich 40 lat, Prezes Zarządu przekazał do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dwa eksponaty. Wybór miejsca przekazania eksponatów nie jest przypadkowy. Muzeum MW w Gdyni posiada bogate zasoby uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego.  Cieszę się bardzo, że przekazany prototyp odbiornika radionawigacyjnego  „Jemiołuszka” oraz  sprzęt komputerowy wykorzystywany m.in. do stworzenia zautomatyzowanego systemu dowodzenia dla MW RP „Łeba” uzupełnią bogatą kolekcję muzeum i stanowić będą zalążek do powstania ekspozycji technologicznej muzeum – powiedział Marcin Wiśniewski.

 

„Centrum Techniki Morskiej to naukowo-wdrożeniowe zaplecze Marynarki Wojennej. To instytucja, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić rozwój krajowych rozwiązań stosowanych na okrętach, także na lądzie i w powietrzu. Wszędzie tam, gdzie działa Marynarka Wojenna. Dlatego jesteśmy wdzięczni, że prototyp systemu łączności „Jemiołuszka”, dzieło inżynierów z CTM oraz komputer, na którym projektowano system dowodzenia „Łeba”, Zarząd Centrum Techniki Morskiej zdecydował się przekazać Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni” – powiedział Tomasz Miegoń, Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście z hausarbeit schreiben lassen. Ostatnim elementem uroczystości było spotkanie znamienitych gości, które stanowiło doskonałą okazję do wymiany poglądów na temat kierunków rozwoju spółki oraz współpracy na linii wojsko, nauka, przemysł. Była to też sposobność do złożenia gratulacji kmdr Michałowi Dziuganowi z okazji objęcia stanowiska Dowódcy 13. Dywizjonu Trałowców w Gdyni, jednostki, w której linii znajdują się niszczyciele min typu KORMORAN II, jeden z najambitniejszych projektów realizowanych w OBR CTM S.A.