Uroczyste „cięcie blach” na „Albatrosa”

W dniu 18 września 2018 roku w gdańskiej stoczni „Remontowa Shipbuliding S.A.”, nastąpiło uroczyste cięcie blach na drugi z serii niszczycieli min proj. 258 „Kormoran II”. Wspomniana uroczystość jest pierwszym z kamieni milowych, rozpoczynającym proces budowy okrętu, który będzie nosił nazwę „Albatros”. Jest on kolejnym z niszczycieli min, w budowę którego zaangażowany jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Pierwszy z nich – ORP „Kormoran”, został dostarczony Marynarce Wojennej RP pod koniec 2017 roku przez konsorcjum, którego trzon stanowiła stocznia „Remontowa Shipbuilding S.A.” (lider) i gdyński OBR CTM S.A. Budowa „Albatrosa” jest efektem umowy podpisanej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON oraz Konsorcjum, składającego się ze stoczni „Remontowej Shipbuilding S.A.” (lider) oraz gdyńskich Spółek, OBR CTM S.A. oraz PGZ Stoczni Wojennej S.A., wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

CTM, w ramach wspomnianego Konsorcjum, odpowiada za integrację Systemu Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki. Dodatkowo jest wytwórcą i dostawcą Zintegrowanego Systemu Walki, w tym: okrętowego Systemu Zarządzania Walką SCOT, Systemu Obrony Biernej, Systemu Obserwacji Podwodnej, w tym stacji hydrolokacyjnych SHL-101/TM i SHL-300 oraz ładunków wybuchowych do niszczenia min morskich „Toczek”.