Współpraca przy budowie Narodowego Systemu Rozpoznania Satelitarnego

 

Budowa Narodowego systemu rozpoznania satelitarnego to jeden z programów realizowanych w Biurze Projektów C4 PGZ S.A. Omówieniu dotychczasowych postępów oraz przyszłych pól współpracy w tym projekcie służyło spotkanie robocze zorganizowane 28 lutego w warszawskim biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przemysłu i wojska.

 

Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Projektów C4 PGZ S.A., a do wspólnej rozmowy zaproszone zostały firmy z Grupy Kapitałowej PGZ Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej oraz podmioty zewnętrzne ICEYE, TOPOLOGIC CONSULTING i SATIM. Wszystkie one zajmują się tematyką rozpoznania,  w tym rozpoznania satelitarnego.

 

System rozpoznania satelitarnego odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu sił zbrojnych. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych obrazowania satelitarnego w czasie rzeczywistym może dać przewagę na współczesnym polu walki. Są to wnioski, jakie płyną m.in. z zakończonej operacji NATO w Afganistanie, czy trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

 

Polska Grupa Zbrojeniowa pracuje nad tym rozwiązaniem już od pewnego czasu. Wykorzystuje przy tym zarówno zasoby własne, zgromadzone w ramach Grupy Kapitałowej, jak też potencjał podmiotów zewnętrznych. To właśnie stało u podstaw umowy o współpracy, jaką w czasie 31. edycji MSPO podpisały ze sobą PGZ S.A., WZŁ-1 i ICEYE będący operatorem satelitów radarowych. Na mocy porozumienia, firmy ogłosiły współpracę w zakresie przygotowania dla Sił Zbrojnych RP konstelacji satelitów radarowych wraz ze stacjonarną i mobilną stacją naziemną. Zorganizowane spotkanie jest kontynuacją i rozwinięciem tamtych porozumień.

 

Jako lider polskiego sektora obronnego realizujemy szeroką gamę projektów. Jednym z nich jest budowa Narodowego systemu rozpoznania satelitarnego dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. By zrealizować to zadanie wraz z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 zawarliśmy porozumienie z firmą ICEYE, ale także innymi podmiotami specjalizującymi się m.in. w przetwarzaniu i analizie danych satelitarnych. Wybraliśmy  wyspecjalizowane  podmioty i zaprosiliśmy ich przedstawicieli, by porozmawiać o tym, jak zbudować cały system oraz w jaki sposób efektywnie wykorzystać nasz wspólny potencjał –  podkreśla dyrektor Biura C4 PGZ S.A. dr Kamila Matela.

 

W czasie warsztatów rozmawiano o takich kwestiach jak: wsparcie planowania i prowadzenie operacji satelitarnych oraz zadań rozpoznania geoprzestrzennego, systemie zarządzania Big Data z wykorzystaniem AI na potrzeby analiz rozpoznawczych czy na temat propozycji analizy satelitarnych obrazów SAR wykorzystującej możliwości sztucznej inteligencji. Spotkanie w tak specjalistycznym gronie fachowców było okazją do zaprezentowania już opracowywanych rozwiązań, jak również wytyczeniem nowych kierunków i obszarów dalszych działań. Spotkanie pokazało, że  GK PGZ może skupić rozproszone kompetencje, oferując kompleksowy produkt dla SZ RP na miarę wyzwań spowodowanych obecną sytuacją geopolityczną. Pozycja GK PGZ może zagwarantować sukces takiemu projektowi i umożliwić w przyszłości rozbudowę o kolejne moduły, w miarę uzyskiwania dojrzałości przez nowe technologie, na tym dynamicznie rozwijającym się rynku. Ożywiona dyskusja w końcowej części spotkania z udziałem przedstawicieli zaproszonych instytucji wojskowych wskazuje, że propozycja PGZ spotkała się z dużym zainteresowaniem i wpisuje się w potrzeby Sil Zbrojnych RP, których pilne zaspokojenie nabiera szczególnego znaczenia w kontekście toczącej się pełnoskalowej wojny za naszą wschodnią granicą.

 

Warto podkreślić, że unikalną zaletą budowanego przez PGZ i jej partnerów systemu rozpoznania satelitarnego jest możliwość zbierania i analizy dużej liczby danych pochodzących z systemów satelitarnych w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu  mobilnych stanowisk do analizy tych danych.

***

Na temat Narodowego systemu rozpoznania satelitarnego można także posłuchać w 23 odcinku podcastu #PoznajGenZbrojeniówki.