Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kmdr. rez. mgr. inż. Janusza Sebastyańskiego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Kmdr. rez. mgr. inż. Janusza Sebastyańskiego

Dyrektora OBR CTM S.A. w latach 1991-1996

Trudno pogodzić się z tak wielką stratą. Jego doświadczenie i zaangażowanie wniosło znaczny wkład w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemów badań i certyfikacji wyrobów oraz zarządzania jakością.

Rodzinie i jego najbliższym składamy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy

Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.  w Gdyni

 

 

Kmdr rez. mgr inż. Janusz Sebastyański w 1961 r. ukończył Wydział Techniczny Szkoły Marynarki Wojennej w specjalności elektrotechnika okrętowa. Pracę zawodową rozpoczął w Sztabie Bazy Marynarki Wojennej w Świnoujściu, na stanowisku oficera elektryka Bazy. Po latach służby w Marynarce Wojennej, w 1983 r. rozpoczął pracę w Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku, na stanowisku Szefa Pionu Kooperacji i Koordynacji Produkcji. W 1991 roku został powołany na stanowisko Dyrektora OBR CTM S.A, które pełnił do końca 1996 roku. Jednak ze Spółką związany był zawodowo do 2008 r.

 

Jako dyrektor placówki naukowej w szczególnie trudnym okresie transformacji ustrojowej, potrafił dostosować jej działalność do zmieniających się warunków gospodarczych.

 

Był laureatem licznych nagród resortowych. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Medalem za Zasługi dla Marynarki Wojennej.