Admirał floty Ryszard Łukasik odszedł na wieczna wachtę

Z głębokim żalem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

admirała floty Ryszarda Łukasika

znamienitego oficera Marynarki Wojennej RP, pełniącego wiele ważnych  funkcji dowódczych i sztabowych, dowódcy Marynarki Wojennej, członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy

Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.  w Gdyni

 

 

Admirał floty Ryszard Łukasik był profesjonalistą w tym co robił. Był osobą bardzo wymagającą, rzeczową i kompetentną, ale również niezwykle otwartą, konsekwentnie dążącą do postawionych mu celów. Był człowiekiem z wizją nowoczesnej MW, rozumiał i doceniał postęp oraz jego znaczenie na współczesnym polu walki.  Był orędownikiem zmian, technologii, potrafił realizować nawet te najbardziej skomplikowane zadania. To dzięki tym cechom wspólnie z OBR CTM wdrażał Zintegrowany System Dowodzenia i Łączności „Łeba”,  System wspomagania Ratownictwa Morskiego – „SARCASS” , systemy ochrony infrastruktury krytycznej – „System Kryl” oraz realizował z nami wiele innych projektów oraz prac badawczo-rozwojowych w obszarach morskich technologii militarnych.

 

Pan admirał floty Ryszard Łukasik był naszym częstym gościem, znacząco przyczynił się do budowania i rozwoju potencjału Spółki oraz całej MW.

 

Był doskonałym mówcą, obdarzonym niezwykłą charyzmą co obserwowaliśmy choćby podczas spotkań i seminariów. Darzący i obdarzony szacunkiem tych z którymi współpracował, tych którzy go znali.

 

Będzie nam go brakowało.