Kapsuła czasu, czyli list do przyszłych pokoleń

W dniu dzisiejszym  odbyła się uroczystość wmurowania kapsuły czasu w powstający budynek laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Wydarzenie jest kamieniem milowym w realizacji budowy laboratorium.

 

– Dzisiejsza uroczystość stanowi najlepsze potwierdzenie, że współpraca pomiędzy przemysłem obronnym a instytucjami naukowymi przynosi dobre efekty. Realizowana inwestycja przyczyni się do dalszego rozszerzenia infrastruktury badawczej. W miejscu, w którym się znajdujemy powstanie nowoczesna hala laboratoryjna, wyposażona w stanowiska do badań pól elektromagnetycznych, która zapewni kompleksowe wsparcie usług badań laboratoryjnych świadczonych przez spółkę – powiedział Bogdan Borkowski, Wiceprezes Zarządu PGZ S.A.

 

W kapsule umieszczone zostały informacje o Spółce, o realizowanych obecnie projektach i jej produktach. Znalazły się tam również monety, drobne przedmioty fizyczne, a co najważniejsze, wielu z pracowników zdecydowało się na nagranie przesłania do przyszłych pokoleń.

 

– Kapsuła czasu to symboliczny pomost pomiędzy teraźniejszością a przyszłością. Pokazuje że pracownicy CTM patrzą daleko poza własny horyzont, tworząc warunki rozwoju technologicznego następnym pokoleniom oraz zostawiając pamiątkę lat 20tych XXI wieku. Budowa tak nowoczesnego i unikalnego kompleksu laboratoriów kompatybilności elektromagnetycznej, to doskonały moment, by pokazać, że robimy technologiczny krok w przyszłość, która dla nas zaczyna się teraz – powiedział Marcin Wiśniewski, Prezes Zarządu OBR CTM S.A.

 

Nowoczesne laboratorium EMC umożliwi między innymi prace nad eliminacją zagrożeń: dla zdrowia, bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego, zwiększając równocześnie potencjał w zakresie badań urządzeń i sprzętu ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Dzięki tej inwestycji zwiększą się możliwości certyfikacji wyrobów, badań mechanizmów i systemów na jednostki pływające oraz elementów morskiej infrastruktury krytycznej (takich jak statki, okręty, porty, elektrownie wiatrowe, platformy wiertnicze).

 

W przypadku CTM, rozbudowa istniejącej infrastruktury badawczej, znacząco podniesie potencjał posiadanych już laboratoriów w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), zapewniając tym samym kompleksowe wsparcie w obszarze badań laboratoryjnych. Inwestycja obejmuje budowę nowej hali laboratoryjnej, stanowiska do badań pól magnetycznych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.
Obiekt został zaprojektowany z myślą o ekologii i zakłada wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań, w obiekcie zostaną utrzymane odpowiednie warunki środowiskowe dla prowadzenia badań.

 

Przy okazji wydarzenia zorganizowany został również piknik dla pracowników i ich dzieci. Podczas tej mniej oficjalnej części wydarzenia wszyscy mieli okazję zapoznać się z obecnym parkiem laboratoryjnym, porobić kilka ciekawych eksperymentów pokazujących choć namiastkę kompetencji CTM. Patrząc na uśmiechnięte miny dzieci, można bez większego ryzyka powiedzieć, że zabawa była udana.

 

Poniżej kilka zdjęć z uroczystości i części piknikowej.

https://ctm.gdynia.pl/wp-content/uploads/2021/06/IMG_0631.jpg

https://ctm.gdynia.pl/wp-content/uploads/2021/06/IMG_0666.jpg

https://ctm.gdynia.pl/wp-content/uploads/2021/06/IMG_0710.jpg

https://ctm.gdynia.pl/wp-content/uploads/2021/06/IMG_0754.jpg

https://ctm.gdynia.pl/wp-content/uploads/2021/06/IMG_0781.jpg