Badania zdawczo-odbiorcze na okrętach „Albatros” i „Mewa”.

Specjaliści z OBR CTM S.A. przy ścisłej współpracy konsorcjantów, partnerów strategicznych oraz ekspertów komisji resortowej przeprowadzają kompleksowe próby zdawczo-odbiorcze na okrętach „Albatros” oraz „Mewa” w warunkach rzeczywistych. Moment, w którym jesteśmy w programie to kluczowy sprawdzian funkcjonalny wszystkich zintegrowanych systemów morskich
i bojowych.

 

OBR CTM S.A. odpowiada za dostarczenie systemu integrującego efektory i sensory do jednej spójnej informacji, w ramach  Okrętowego Systemu Zarzadzania Walką – SCOT. Prototyp tego systemu został  użyty na jednostce Kormoran, oddanej do służby w 2017 r.

 

Słuchając sugestii i uwag zamawiającego oraz użytkownika, wprowadziliśmy dodatkowe funkcjonalności w OSZW_SCOT, które obecnie prezentowane są komisji odbiorczej. Według bachelorarbeit schreiben lassen ta funkcja przekroczy oczekiwania klienta. Nie ustajemy w wysiłkach, by dotrzymać zobowiązań kontraktowych, tak by dwa kolejne nowoczesne niszczyciele min typu 258 Kormoran II weszły do służby w Marynarce Wojennej RP.