CTM laureatem nagród podczas Targów Balt Military Expo 2018

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM), wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (PGZ), uzyskał, podczas 15 Bałtyckich Targów Militarnych BALT MILITARY EXPO 2018 (BME), szereg prestiżowych nagród przede wszystkim za prace, jakie realizował w czasie budowy polskiego niszczyciela min ORP „Kormoran”. Wśród nagród przyznanych gdyńskiemu Ośrodkowi znalazły się m. in. Nagroda Prezydenta RP, Grand Prix Targów im. kontradmirała Xawerego Czernickiego, „Bursztynowe medaliony” oraz „Kryształowa Latarnia” przyznawana w ramach towarzyszącej Targom, VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej  NATCON.

 

Grand Prix tegorocznej edycji BME oraz wręczana po raz pierwszy Nagroda Prezydenta RP „dla najlepszego produktu prezentowanego podczas Bałtyckich Targów Militarnych BALT MILITARY EXPO”, zostały przekazane Konsorcjum, składającemu się ze stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., CTM oraz spółki PGZ Stocznia Wojenna, które było odpowiedzialne za budowę nowoczesnego niszczyciela min ORP „Kormoran”. CTM, w ramach wspomnianego Konsorcjum, odpowiadał za integrację Systemu Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki. Dodatkowo, wytworzył i dostarczył na okręt Zintegrowany System Walki, w tym: Okrętowy  System Zarządzania Walką SCOT, System Obrony Biernej, System Obserwacji Podwodnej, w tym stacje hydrolokacyjne SHL-101/TM i SHL-300 oraz ładunki wybuchowe do niszczenia min morskich „Toczek”.

 

Podczas wspomnianych Targów, gdyński Ośrodek został jeszcze dwukrotnie uhonorowany „Bursztynowymi medalionami”, tym razem odpowiednio za Okrętowy System Zarządzania Walką SCOT oraz System Obrony Biernej Okrętu. Dodatkowo wygłoszony podczas towarzyszącej Targom BME Konferencji NATCON referat autorstwa pracowników CTM: Michała Narożnego, Pawła Polańskiego, Rafała Namiotko oraz Marty Czarnowskiej pt. „Wpływ podstawowych parametrów fizykochemicznych wody na natężenie pola elektrycznego w wodzie morskiej”, został nagrodzony „Kryształową Latarnią”.

 

„Jesteśmy usatysfakcjonowani, że Kapituła konkursowa Bałtyckich Targów Militarnych BALT MILITARY EXPO tak  mocno doceniła nasz wkład w budowę „Kormorana”, przyznając nam aż trzy prestiżowe nagrody. Szczególne znaczenie ma dla nas dodatkowo otrzymana Nagroda Prezydenta RP, która została przyznana po raz pierwszy podczas tej edycji Targów” – stwierdził Prezes Zarządu CTM dr inż. Andrzej Kilian.

 

„Uzyskane nagrody cieszą tym bardziej, że dotyczą kluczowych systemów okrętowych opracowanych przez polskich inżynierów, które decydują dzisiaj o potencjale bojowym nowoczesnych okrętów” – dodała Wiceprezes Zarządu CTM Joanna Sztiller.