VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON, Gdańsk 25-27 czerwca 2018 roku

W dniach 25-27 czerwca 2018 r. w Gdańsku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON. Od sześciu lat, w połączeniu z Targami BALT MILITARY EXPO, stanowi integralne przedsięwzięcie, wpisujące się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń, poruszających tematykę technologii morskich dla obronności i bezpieczeństwa. Ósma edycja Konferencji już po raz kolejny organizowana była wspólnie przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Sztuki Wojennej i Politechniką Gdańską. Sponsorem strategicznym Konferencji została Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Saab Technologies, zaś sponsorami oficjalnymi firmy Lacroix i Enamor. 

 

Konferencja dzięki wysokiej pozycji w kalendarzu konferencji z branży tematyki morskiej związanej z obronnością i bezpieczeństwem z edycji na edycję poszerza zasięg. W tegorocznej konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego z Ministrem Pawłem Solochem na czele, Ministerstwa Finansów reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu Stanisława Cybulskiego, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Michał Jach, Inspektor Marynarki Wojennej kadm. Jarosław Ziemiański, Dowódca Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji admirał Jens Gunnar Peter Nykvist, Dowódca Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego kadm. Krzysztof Jaworski, Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża kadm. Krzysztof Zdonek, cz. p .o. Dowódca 3 Flotylli Okrętów kmdr Wojciech Sowa, Zastępca Dowódcy Wojsk Terytorialnych płk Andrzej Dębczak, Zastępca Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG Wojciech Heninborch, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Andrzej Kowalski, przedstawiciele nauki i przemysłu z Polską Grupą Zbrojeniową na czele reprezentowaną przez Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologicznego Roberta Kudelskiego oraz przedstawiciele organizatorów i współorganizatorów. Około 250 uczestników z Polski i z zagranicy wysłuchało 70 referatów, które stały się podstawą do nawiązania współpracy zarówno pomiędzy przedstawicielami nauki, przemysłu i przyszłymi użytkownikami. Do udziału w konferencji zgłosili się przedstawiciele ponad 47 instytucji i firm z 11 krajów tj. Polski, Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Rumunii. Zgłoszone referaty obejmowały trzy bloki tematyczne: morskie systemy walki, system bezpieczeństwa morskiego i eksploatację techniki morskiej. Trzy najbardziej nowatorskie referaty zostały uhonorowane nagrodami w postaci tradycyjnych kryształowych latarni. Wśród laureatów znalazły się wystąpienia przedstawicieli: OBR CTM S.A. Michała Narożnego, Pawła Polańskiego, Rafała Namiotko i Marty Czarnowskiej pt. „Wpływ podstawowych parametrów fizykochemicznych wody na natężenie pola elektrycznego w wodzie morskiej”;  Wojskowego Instytutu Łączności i Wojskowej Akademii Technicznej Roberta Matyszkiela, Janusza Mikołajczyka, Dariusza Szabry, Bogusława Grochowiny i Zbigniewa Bieleckiego pt. „Wykorzystanie bezpiecznej łączności hybrydowej FSO/RF do zastosowań morskich”; Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Dominika Filipiaka, Mileny Stróżyny, Krzysztofa Węcla, Witolda Abramowicza pt. „Big Data i wykrywanie anomalii w ruchu morskim: przestrzenna analiza danych AIS dla tankowców”.