CTM na Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

24 stycznia 2019 roku przedstawiciele OBR CTM S.A. z Gdyni uczestniczyli w IV Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, które odbyło się w Warszawie. Forum tradycyjnie organizowane jest  w konwencji konferencji oraz towarzyszącej jej wystawy. W jego trakcie przedstawiciele zarówno polskich władz, jak i polskich i zagranicznych sił zbrojnych oraz przemysłu dyskutowali m.in. o realizacji morskich programów modernizacyjnych, a także o kluczowych zdolnościach marynarek wojennych, jak również o sposobach zapewnienia bezpieczeństwa morskiego, w tym bezpieczeństwa portów. W trakcie sesji konferencji zatytułowanej „Marynarka Wojenna RP oraz przemysł wobec nowych wyzwań – nowe technologie, zdolności priorytetowe, potrzeby i możliwości realizacji”, Prezes Zarządu CTM dr inż. Andrzej Kilian, wygłosił prezentację na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych przy opracowanych przez gdyńską Spółkę systemach zintegrowanych, systemach łączności, systemach okrętowych oraz systemach podwodnych.

Na towarzyszącej Forum wystawie, na stoisku CTM zaprezentowano m. in. makietę przedstawiającą model nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran” z rozwijanymi i dostarczanymi przez Ośrodek dla tej klasy okrętów systemami: dowodzenia i kierowania środkami walki, obrony biernej oraz kluczowymi sensorami i efektorami. Ekspozycja Spółki umożliwiała również zapoznanie się z systemami detekcji, klasyfikacji i neutralizacji min morskich (model modułowego lekkiego trału niekontaktowego „MLM”, model platformy sensorycznej do działań OPM) oraz elementami Systemu Ochrony Morskiej Infrastruktury Krytycznej (przenośna bariera magnetyczna, efektor pirotechniczny), opracowanego do detekcji i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.