W Gdyni powstanie kolejne nowoczesne laboratorium badawcze -https://biznes.trojmiasto.pl/W-Gdyni-powstanie-kolejne-nowoczesne-laboratorium-badawcze-n131342.htm

Gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) dysponuje rozwiniętą infrastrukturą badawczą, ukierunkowaną na badania urządzeń techniki morskiej oraz sprzętu instalowanego na platformach lądowych i powietrznych. Aktualnie CTM realizuje, zaplanowaną na najbliższe trzy lata inwestycję, która znacząco podniesienie potencjał badawczy jego laboratoriów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Obejmie ona budowę nowej hali laboratoryjnej, stanowiska do badań pól magnetycznych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

Planowana inwestycja jest wynikiem podpisanej umowy o dofinansowanie projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC”, pomiędzy Konsorcjum EMC-LabNet (z udziałem CTM), a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 4.2, w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Głównym celem projektu jest rozbudowa i uzupełnienie zaplecza technicznego i bazy laboratoryjnej członków Konsorcjum oraz utworzenie strategicznej, unikatowej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów, świadczących usługi z zakresu EMC. W przypadku CTM, rozbudowa istniejącej infrastruktury badawczej, przyczyni się do rozszerzenia zakresu akredytacji, zapewniając tym samym kompleksowe wsparcie w obszarze usług badań laboratoryjnych.

W ramach inwestycji, na terenie ośrodka powstanie hala laboratoryjna o powierzchni ok. 1 tys. m kw., która zostanie wyposażona w wyspecjalizowane urządzenia badawcze. W budynku hali zostaną stworzone stanowiska badawcze, przestrzeń magazynowa oraz pomieszczenia laboratoryjne i socjalne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań, w obiekcie zostaną utrzymane odpowiednie warunki środowiskowe dla prowadzenia badań. Dodatkowo, planowana jest również budowa niezależnej hali namiotowej, wykonanej z materiałów nieferromagnetycznych. (czytaj dalej: https://biznes.trojmiasto.pl/W-Gdyni-powstanie-kolejne-nowoczesne-laboratorium-badawcze-n131342.html )