Debata „Polski przemysł stoczniowy-Technologiczne i organizacyjne wyzwania”

W dniu 19 grudnia 2016 r. w Szczecinie odbyła się debata „Safety Forum Szczecin”, która przebiegała pod hasłem „Polski Przemysł Stoczniowy-Technologiczne i Organizacyjne Wyzwania”. Jej celem było  m.in. promowanie roli i znaczenia przemysłu stoczniowego w wymiarze nie tylko stricte wojennym, ale także w odniesieniu do różnorodnych zadań, związanych również z ochroną obiektów strategicznych w czasie pokoju, konfliktu asymetrycznego czy wreszcie tzw. wojny hybrydowej. Dodatkowym celem była również prezentacja koncepcji budowy statków i okrętów autonomicznych.

 

Podczas debaty przedstawiciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (CTM) wygłosił prezentację na temat „Innowacyjnych technologii dla Marynarki Wojennej i przemysłu stoczniowego”. Przedstawiono w niej  nowatorskie rozwiązania opracowane w gdyńskim Ośrodku, które już znalazły zastosowanie w prowadzonych z udziałem CTM projektach, związanych z procesem modernizacji polskiej Marynarki Wojennej.  Wśród nich m. in. znalazły się informacje o pierwszym polskim okrętowym system zarządzania walką SCOT, który może stać się bazowym system zarządzania walką dla wszelkiego typu okrętów budowanych w Polsce.

 

Ponadto podczas swojej prelekcji przedstawiciel CTM przedstawił m.in. rozwiązania gdyńskiego Ośrodka związane z bezzałogowymi platformami morskimi. Są nimi wielokrotnie nagradzane, opracowane przez naukowców z CTM, w ramach programów Europejskiej Agencji Obrony, modułowy lekki trał niekontaktowy (MLM) wykorzystywany do neutralizacji min morskich oraz podwodna platforma sensoryczna, stabilizowana względem dna wykorzystywana do detekcji i klasyfikacji min zagrzebanych w osadach dennych. Ostatnia część prezentacji CTM dotyczyła posiadanych przez gdyński Ośrodek kompetencji i  zdolności w zakresie budowy bezzałogowych autonomicznych systemów morskich.

 

W trakcie  debaty CTM wyeksponował makietę przedstawiającą model nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran” z rozwijanymi i dostarczanymi przez Ośrodek  dla tej klasy okrętów systemami: dowodzenia i kierowania środkami walki, obrony biernej oraz wybranymi, kluczowymi  sensorami i efektorami. Dodatkowo na makiecie uwidoczniono systemy uzbrojenia broni podwodnej powstałe w wyniku prowadzonych w CTM badań naukowych i prac rozwojowych.