Powołanie Pani Joanny Sztiller na stanowisko Wiceprezesa Zarządu OBR CTM S.A.

W dniu 15 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. powołana została Pani Joanna Sztiller.