Dzień 9 grudnia 2016 roku Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Korupcji

Szanowni Państwo,

 

9 grudnia  po raz kolejny obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji.

 

Ustanowiony on został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października 2003 roku. MDPK upamiętnia ratyfikację Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w dniach 9-11 grudnia 2003 roku w Meridzie, w północnym Meksyku. Warto podkreślić, że Konwencja podpisana została przez 95 krajów. Przez Polskę Konwencja została podpisana 10 grudnia 2003 roku, a ratyfikowana 15 września 2006 roku.

 

Inicjatywa ONZ podkreśla rolę Konwencji w zwalczaniu i zapobieganiu korupcji w życiu publicznym i prywatnym oraz zwiększania świadomości społecznej na ten temat. 

 

W Konwencji uznano korupcję za czynnik godzący w stabilność i bezpieczeństwo społeczeństw, przynoszący szkodę instytucjom i wartościom demokratycznym, etycznym i sprawiedliwości, a także zagrażający trwałemu rozwojowi i rządom prawa. 

 

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji obchodzony był 9 grudnia 2004 roku w Meridzie, gdzie rokrocznie odbywa się konferencja antykorupcyjna. 

 

Więcej na temat Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji można przeczytać tutaj: http://www.anticorruptionday.org/ 

i tutaj: http://antykorupcja.gov.pl/ak/retrospekcje/retro/5309,Miedzynarodowy-Dzien-Przeciwdzialania-Korupcji.html 

Pliki do pobrania

Plakat