Naukowcy z CTM uczestniczą w Międzynarodowym Forum Innowacyjności nt. „Programów rozwojowych w Marynarce Wojennej, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni”

W dniu 26 października 2016 roku na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się I Międzynarodowe Forum Innowacyjności pt. „Programy Rozwojowe w Marynarce Wojennej”. Organizatorami spotkania, nad którym patronat objął Sekretarz Stanu w MON Bartosz Kownacki, były: Inspektorat Innowacyjnych Technologii Obronnych, Akademia Marynarki Wojennej, INCOSE Polska, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Gdańska.  W trakcie Forum przedstawiciel Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w Gdyni wygłosił prezentację na temat innowacyjnych  rozwiązań przeznaczonych do wspomagania działań przeciwminowych, które zostały opracowane przez specjalistów z CTM, w ramach ambitnych programów Unii Europejskiej.   Wśród nich wymienić należy przede wszystkim lekki modułowy trał niekontaktowy oraz podwodną stabilizowaną platformę sensoryczną przeznaczoną do działań OPM (obrony przeciwminowej). Ponadto w swoim wystąpieniu przedstawiciel CTM zaprezentował informacje dotyczące realizowanego obecnie programu budowy nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran 2”, w którym gdyński Ośrodek odgrywa jedną z najważniejszych ról.