Rada Naukowo-Techniczna

prof. dr hab inż. Ryszard Katulski Politechnika Gdańska ETI Przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej

mgr Kamila Matela Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 1. Wiceprzewodniczący Rady Naukowo-Technicznej

dr inż. Przemysław Pozański OBR CTM S.A. 2. Wiceprzewodniczący/ Sekretarz Rady Naukowo-Technicznej

kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht Akademia Marynarki Wojennej Członek Rady Naukowo-Technicznej

kmdr SG Wojciech Heninborch Morski Oddział Straży Granicznej Członek Rady Naukowo-Technicznej

kadm. Mirosław Jurkowlaniec Inspektorat Marynarki Wojennej Członek Rady Naukowo-Technicznej

dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski Urząd Morski w Gdyni Członek Rady Naukowo-Technicznej

wadm. Krzysztof Jaworski Centrum Operacji Morskich MW Członek Rady Naukowo-Technicznej

dr inż. Rafał Namiotko OBR CTM S.A. Członek Rady Naukowo-Technicznej

inż. Maciej Gregorczyk OBR CTM S.A. Członek Rady Naukowo-Technicznej