PCA Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 296

PCA Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 295

PCA Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 295 (Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej)

Certyfikat WSK

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat AQAP 2210

Certyfikat AQAP 2110

Złoty Certyfikat Jakości w zakresie kreowania jakości i budowania potencjału przemysłu zbrojeniowego i obronnego RP

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania OBR CTM S.A.

Polityka OBR CTM S.A. w zakresie kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym

Polityka OBR CTM S.A. w zakresie kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – NATO

Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia Nr 19/I-32/NS/WIII/2018, Drugiego Stopnia 22/II-20/NS/WIII/2018, Trzeciego Stopnia 25/III-19/NS/WIII/2018 stwierdzające, że OBR CTM posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO SECRET do 11.09.2025 r. oraz NATO CONFIDENTIAL do 11.09.2028 r., a także NATO Facility Security Clearance Certificate No. 6/2018/NATO do 11.09.2015 r.