Gdyńscy naukowcy powołują do życia centrum kompetencji bezpieczeństwa morskiego OXIVIA

W dniu 16 października 2015 r., w Gdyni-Oksywie zostało utworzone Centrum Kompetencji Bezpieczeństwa Morskiego OXIVIA. Inicjatorami jego powstania są: Akademia Marynarki Wojennej (AMW) oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.). To pierwsza w historii taka inicjatywa, która ukierunkowana jest na utworzenie unikalnego środowiska dla realizacji zadań naukowych, badawczych, projektowych i wdrożeniowych, a także tych związanych z utrzymaniem i rozwojem już eksploatowanych systemów.

 

Uroczyste podpisanie porozumienia powołującego do życia Centrum Kompetencji Bezpieczeństwa Morskiego OXIVIA, odbyło się w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jego sygnatariuszami byli: Rektor-Komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian.

 

OXIVIA to potwierdzenie dalszego zacieśniania trwającej ponad 30 lat współpracy obu instytucji, podjętej w celu rozwijania kompetencji i technologii oraz kumulowania wiedzy w obszarze szeroko pojętego Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Stanowi gwarancję nie tylko gromadzenia niezbędnych doświadczeń w bardzo wymagającym obszarze ale również i rozwijania innowacyjnych zdolności i technologii, w celu wykorzystania ich w realizacji wspólnych przedsięwzięć na potrzeby wdrożeń systemów dowodzenia, uzbrojenia i ochrony infrastruktury krytycznej.”

 

„Nasze wieloletnie doświadczenie, między innymi w budowie i modernizacji systemów Marynarki Wojennej, powinno zostać wykorzystane w nowych projektach jakimi będą okręt obrony wybrzeża „Miecznik” i okręt patrolowy z funkcją zwalczania min „Czapla” – zauważył Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian.

 

Obie instytucje, których siedziby mieszczą się w historycznej dzielnicy Gdyni – Oksywie, posiadają komplementarne kompetencje i dzięki założonej synergii mają głębokie przekonanie, co do pozytywnych skutków wykorzystania całego posiadanego doświadczenia, umiejętności, potencjału technicznego oraz naukowego dla lepszego wypełnienia swoich misji. Zarówno OBR CTM S.A., jak i AMW już dziś, odpowiednio w ramach polskiego przemysłu obronnego jak i wyższych uczelni akademickich, dysponują niezbędnym poziomem wiedzy, kompetencji i możliwości technicznych, aby zabezpieczyć potrzeby Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Ratownictwa Morskiego, Administracji Morskiej i pozostałych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach. Jednym z ważniejszych priorytetów jest również rozszerzenie zdolności do przygotowania wysokiej klasy specjalistów o unikalnych kompetencjach stanowiących zaplecze kadrowe dla wymienionych służb.

 

„W ramach OXIVII zamierzamy podejmować współpracę naukową i badawczą z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w celu pozyskania i rozwinięcia innowacyjnych technologii militarnych wdrażanych w przedsiębiorstwach krajowych przemysłu obronnego” – to zapewnia jej otwarta formuła – stwierdził podczas podpisania porozumienia Rektor-Komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

 

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz/Hubert Jando