Wspólna idea przemysłu i naukowców po raz kolejny „pod pełnymi żaglami”

W dniu 16 listopada 2015 roku w siedzibie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, odbyło się posiedzenie Komitetu Programowego VII edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON 2016. Tworzą go przedstawiciele Sił Zbrojnych RP oraz najważniejszych instytucji i firm, działających w obszarze wojskowej i cywilnej techniki morskiej, obronności, bezpieczeństwa na morzu oraz ratownictwa morskiego. Głównym celem spotkania było ustalenie szczegółowej tematyki konferencji, która od 2012 roku wraz z odbywającymi się równolegle Targami BALT MILITARY EXPO, stanowi największe wydarzenie w rejonie państw nadbałtyckich poświęcone tematyce technologii morskich, wykorzystywanych w celach zwiększenia obronności i dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

 

Członkowie Komitetu Programowego, któremu przewodniczy Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż. Andrzej Kilian ustalili, że zakres tematyczny NATCON-u obejmie kilkanaście sesji, które zostaną skupione w trzech głównych panelach konferencji, jakimi są: morskie systemy walki, system bezpieczeństwa morskiego oraz eksploatacja techniki morskiej. Wspomniany szczegółowy zakres tematyczny zostanie opublikowany na stronie www.natconference.eu pod koniec listopada 2015 roku. W trakcie posiedzenia zgłoszono kandydatury osób, które zostaną zaproszone do objęcia przewodniczenia poszczególnym sesjom tematycznym. Omówione zostały również wydarzenia towarzyszące konferencji „NATCON” i Targom BALT MILITARY EXPO, a mianowicie: konferencja kół naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” oraz konkurs na najbardziej nowatorskie wystąpienie podczas konferencji, które tradycyjne zostanie uhonorowane nagrodą w postaci „Kryształowej latarni”.

 

Celem Konferencji NATCON jest budowa platformy międzynarodowej wymiany wiedzy między użytkownikami, przemysłem, a instytucjami naukowo-badawczymi głównie krajów nadbałtyckich. Przyszłoroczna VII edycja Konferencji, odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2016 roku, i po raz kolejny zostanie zorganizowana w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku przez OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. W jej poprzedniej edycji wzięło udział ok. 200 słuchaczy z Polski i z zagranicy, którzy wygłosili ponad 80 referatów. Reprezentowali oni ponad 50 instytucji i firm z 12 krajów tj.: Polski, Niemiec, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Bułgarii, Włoch, Izraela, Wietnamu, Stanów Zjednoczonych i Meksyku.