Jesteśmy czlonkiem AFCEA (Armed Forces Communications and Electroncs Association)

Stowarzyszenie Łączności i Elektroniki Sił Zbrojnych (Armed Forces Communications and Electronics Association – AFCEA) jest organizacją o zasięgu międzynarodowym, której celem jest promocja współpracy i wymiany informacji w zakresie elektroniki, telekomunikacji i informatyki wykorzystywanej do podnoszenia stanu obronności i bezpieczeństwa narodowego. Promujemy współpracę i wymianę informacji zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej pomiędzy sektorami nauki, administracji i biznesu, wierząc, ze jest to najlepszy sposób umacniania demokracji i przyczyniania się do międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju.