OBR CTM S.A. jest członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

OBR CTM S.A jest członkiem Komitetów Technicznych nr 18, 176 i 177 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

 

www.pkn.pl