Jesteśmy gotowi do projektowania i testowania sprzętu odpornego na działanie impulsu elektromagnetycznego (EMP).

Tymi słowami rozpoczął wczorajsze seminarium „Minimalizacja zagrożeń EMP dla SpW” gospodarz wydarzenia, Prezes Zarządu OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski.

 

Do udziału w dyskusji zaproszono przedstawicieli ze świata nauki, przemysłu oraz wojska, bo tylko współpraca w obrębie tych trzech obszarów gwarantuje wypracowanie najlepszych rozwiązań z zakresu odporności elektromagnetycznej.

 

Mamy kompetencje, doświadczenie, a co najważniejsze zasoby niezbędne do tego, aby wypracować najlepsze rozwiązania zabezpieczające przed oddziaływaniem EMP. Mam na myśli kompetencje zarówno badawcze, jak i te z zakresu projektowania mechaniki oraz elektroniki. Doświadczenie w obszarze pól impulsowych zdobywaliśmy na przestrzeni przeszło 20 lat, podejmując szereg działań badawczych oraz uczestnicząc w wielu projektach, chociażby w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Impulsowe Działo Elektromagnetyczne. Rozwijamy również naszą infrastrukturę. Przypomnę, że trwa budowa nowoczesnego laboratorium badawczego EMC LabNet, dzięki któremu zakres usług badawczych poszerzy się między innymi o badania odporności na EMP. Zatem, jak widać jesteśmy gotowi do realizacji oraz współpracy z innymi podmiotami w temacie EMP, tak aby spełnić oczekiwania i wymagania stawiane przez wojsko. – powiedział Marcin Wiśniewski, Prezes OBR CTM S.A.

 

Prelegentami podczas wydarzenia byli głównie inżynierowie z OBR CTM S.A. posiadający kompleksowe kompetencje w zakresie tematyki seminarium. W trakcie aktywnego uczestnictwa swoimi doświadczeniami podzielili się: Rafał Namiotko, Przemysław Pozański, Przemysław Stencel, Adam Dobkowski, Bartłomiej Chlewicki, Marcin Rymon-Lipiński, Marek Potapowicz.

 

W dyskusji brali udział również zaproszeni goście.