OCEAN2020 – Spotkania robocze w siedzibie OBR CTM S.A. Gdynia

07 oraz 08 października 2021r. odbyły się spotkania projektowe partnerów biorących udział w międzynarodowym projekcie OCEAN2020. Tematem rozmów było między innymi omówienie statusu wykonania bieżących zadań w ramach w.w. projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanego w sierpniu 2021r. ćwiczenia na Morzu Bałtyckim. Spotkania partnerów konsorcjum były doskonałą okazją do podsumowania całokształtu dokonań powstałych w ramach OCEAN2020.

 

Celem projektu OCEAN2020 jest zwiększenie zdolności obronnych Europy w oparciu o wykorzystanie systemów bezzałogowych oraz opracowanie i przetestowanie mechanizmów mogących zarządzać projektami badawczo-rozwojowymi, finansowanymi przez EU i ukierunkowanymi na zwiększenie potencjału obronnego. W ramach projektu przewiduje się również poprawę konkurencyjności w aspekcie innowacji rozwiązań w europejskim przemyśle obronnym oraz stymulowania współpracy między podmiotami wszystkich państw członkowskich.

 

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie internetowej: https://ocean2020.eu