Kolejne seminarium z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w OBR CTM S.A.

W dniu 23 maja 2019 r. w siedzibie naszej firmy odbyło się seminarium EMC, dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej pt: „EMC consideration in isolated and industrial interfaces.” Było ono organizowane przez firmy Arrow Electronics, Analog Devices oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. W trakcie seminarium, specjaliści z naszego Ośrodka, wygłosili dwa wykłady dotyczące głównych obszarów działalności Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A., którymi są badania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, oddziaływania czynników środowiskowych (mechanicznych i klimatycznych), pól magnetycznych oraz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów. Dodatkowo uczestnikom seminarium umożliwiono zwiedzenie wspomnianych Laboratoriów.