Wykłady dotyczące realizacji projektów oraz badań laboratoryjnych dla studentów AMW

Specjaliści z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., przeprowadzili w dniu 31 maja 2019 roku, wykłady dla studentów Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wykłady prowadzony w siedzibie OBR CTM S.A., obejmowały zagadnienia z zakresu realizacji projektów oraz badań laboratoryjnych. Zajęcia były połączone ze zwiedzaniem bazy laboratoryjnej i wytwórczej Ośrodka, w której powstają wyspecjalizowane zintegrowane systemy okrętowe, systemy łączności oraz systemy podwodne.