Konferencja Digital Baltic, Towards common security

27 czerwca w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się międzynarodowa Konferencja „Digital Baltic – Towards common security”

Organizatorzy wydarzenia:

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

 

Morze Bałtyckie staje się wewnętrznym morzem NATO z Finlandią jako nowym członkiem NATO oraz Szwecją, która niebawem dołączy do sojuszu. Ta nowa sytuacja geopolityczna wraz z trwającą agresją Rosji na Ukrainę przynosi wiele pytań i kwestii do omówienia przez wszystkich sojuszników NATO. Zainspirowani inicjatywą NATO: Digital Ocean, postanowiliśmy zaszczepić tę ideę na mniejszą skalę: wśród krajów regionu Morza Bałtyckiego, z udziałem agencji UE oraz NATO.

 

Głównym celem konferencji jest wzmocnienie obecnej i przyszłej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego ale również:

 •  wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy przemysłowej, naukowej i wojskowej pomiędzy państwami regionu Morza Bałtyckiego;
 • wzmacnianie roli Polski jako kreatora polityki bezpieczeństwa w obszarze Morza Bałtyckiego;
  identyfikacja aktualnych zagrożeń dla infrastruktury krytycznej, podejmowanych działań i inicjatyw służących ochronie jej zasobów;
 • synergiczne działanie z inicjatywami NATO i UE (NATO – Digital Ocean);
 • identyfikacja szans i możliwości, a także potencjalnych zagrożeń związanych z wejściem Finlandii i Szwecji do NATO;
 • proponowanie rozwiązań budujących zdolności państw Bałtyku do gromadzenia, analizy oraz wymiany danych i informacji

 

Spotkanie i dyskusje zorganizowane będą w trzech odrębnych, a jednak przenikających się panelach.

 • Panel 1. Nowa przestrzeń odstraszania – perspektywy bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego
 • Panel 2. Ochrona morskiej infrastruktury krytycznej – narzędzia i dobre praktyki
 • Panel 3. Przewaga regionalna oparta na danych – gromadzenie, łączenie i wymiana danych

W ramach każdego z paneli chcielibyśmy, aby tematy były omawiane z perspektywy strategicznej, wojskowej, naukowej i przemysłowej, zgodnie z zasadą, że eksperci ci powinni zawsze ze sobą współpracować, rozumiejąc wzajemnie swoje potrzeby i możliwości. Jak to ujął Theodore von Kármán: ” Wyniki naukowe nie mogą być efektywnie wykorzystane przez żołnierzy, którzy nie mają ich zrozumienia, a naukowcy nie mogą opracować wyników przydatnych w działaniach wojennych bez zrozumienia operacji”.

https://digitalbaltic.pl/