Niszczyciel min projektu 258 ORP ALBATROS wśród laureatów konkursu „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności”!

To wielkie wyróżnienie dla wszystkich członów Konsorcjum projektu Kormoran II:

  • Remontowa Shipbuilding S.A.- lidera projektu
  • OBR CTM S.A.
  • PGZ Stocznia Wojenna

Konkurs „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” organizowany jest corocznie przez portal-mundurowy.pl, pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  • Budowa jednostki 258/2 ORP ALBATROS rozpoczęła się w grudniu 2018 r.
  • W październiku 2019 r. odbyło się wodowanie jednostki, która następnie przeszła próby zakładowe, portowe i morskie, a w dalszej kolejności państwowe próby zdawczo-odbiorcze.
  • ORP ALBATROS, po podniesieniu Bandery Marynarka Wojenna RP w listopadzie 2022r. zasilił szeregi 13 Dywizjon Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 20 czerwca 2023 r. w Wojskowa Akademia Techniczna.