Konferencja NATCon’2010, 20-21 października 2010 roku

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA 
„NATCon 2010”

zorganizowana przez OBR Centrum Techniki Morskiej S. A.
oraz

Akademii Marynarki Wojennej
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Instytut Broni Morskich 

odbyła się w dniach 20-21 października 2010r.

HONOROWY PATRONAT KONFERENCJI:

J. M. Rektor – Komendant
Akademii Marynarki Wojennej
Kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ