OBR CTM S.A. jednostką naukową I-szej kategorii

Minister MNiSW pozytywnie rozpatrzył wnioski dotyczące zmiany kategorii jednostek naukowych. Decyzją z dnia 9.12.2010 Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Centrum Techniki Morskiej S.A. przyznano 1-szą kategorię.

 

OBR CTM S.A. od dziesięciu lat utrzymuje wysoką pozycję naukową i uzyskał w poprzednio prowadzonych ewaluacjach jednostek naukowych odpowiednio kategorię 1-szą (w 2001 roku) oraz 2-gą (w 2005 roku).

 

Wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez CTM są efektywnie wdrażane, głównie w Marynarce Wojennej RP oraz w innych Rodzajach Wojsk i wnoszą istotny wkład w proces modernizacji Sił Zbrojnych RP.

 

CTM bierze również aktywny udział w projektach międzynarodowych: 7PR UE, EDA i NATO, pracując w konsorcjach przygotowujących nowe systemy uzbrojenia oraz system monitoringu i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Wyniki naszych prac są publikowane w kraju i zagranicą.