Konferencja w Ministerstwie Skarbu Państwa z udziałem Prezesa OBR CTM S.A.

W dniu 23 września 2015 roku (środa) w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca innowacji w obszarze spółek Skarbu. Do wąskiego grona prelegentów został zaproszony m. in. Prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. dr inż . Andrzej Kilian. W swoim wystąpieniu podkreślił   on m.in. rolę pracowników w proces rozwoju innowacyjności, stwierdzając że:

 

„Dziś wiele wniosków płynie z dołu. Innowacje są czymś normalnym dla naszych pracowników, których trzeba było wcześniej przekonać, by otworzyli się na ich nadejście i konieczność wdrażania. Pod tym kątem zaczęliśmy przebudowywać firmę w 2010 r. Co ważne, w zmianach wzięli udział wszyscy, w tym też związki zawodowe. Zdaliśmy sobie sprawę, że bez kreatywnego podejścia nie może być mowy o sukcesie”.