Udane próby systemów do poszukiwania i zwalczania min morskich przeprowadzone na Zatoce Gdańskiej

W dniach od 24 sierpnia do 18 września 2015 r., w laboratoriach gdyńskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.) i na wodach Zatoki Gdańskiej, odbyły się międzynarodowe próby nowych systemów poszukiwania i zwalczania min morskich.Systemy te zostały opracowane w projekcie „Buried Mines (BURMIN)” w ramach programu “European Unmanned Maritime Systems for Mine Counter Measures and other naval applications (UMS)” Europejskiej Agencji Obrony (EDA), przez konsorcjum w składzie: Francja (Thales) jako lider, Belgia (RMA), Holandia (TNO), Niemcy (WTD-71, Atlas Elektronik, Fraunhofer, IPHT) i Polska (OBR CTM S.A.). Celem projektu „BURMIN” jest eliminacja luk technologicznych w systemach detekcji i neutralizacji dennych i zagrzebanych min morskich, a także ustalenie wspólnych standardów dla przyszłych systemów bezzałogowych, realizujących te zadania.

 

„Projekt Burmin stworzył znakomitą okazją do podjęcia wspólnego wysiłku opracowania i testowania różnorodnych technologii (magnetycznych, hydroakustycznych, chemicznych itd.), pod egidą Europejskiej Agencji Obrony. OBR CTM S.A wniósł znaczący wkład intelektualny w projekt m. in. poprzez przygotowanie stabilizowanej względem dna platformy sensorycznej oraz wykazał sprawność organizacyjną jako kraj gospodarz testów” – podkreślił Pan Paul Penven (lider konsorcjum, reprezentujący firmę Thales), co zostało potwierdzone przez Alana Michaud z francuskiego DGA oraz pozostałych uczestników konsorcjum.

 

Polska, jako gospodarz prób morskich, reprezentowana przez OBR CTM S.A., w porozumieniu z THALES FRANCE – liderem projektu, na zakończenie prób zorganizowała tzw. „VIP Day”. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna systemów do detekcji i niszczenia min, opracowanych w projekcie BURMIN, wraz ze wstępnymi wynikami przeprowadzonych prób morskich oraz prezentacja na żywo wybranych systemów.

 

„W zgodnej ocenie lidera projektu i koordynatora prób osiągnięto wyznaczone cele, jakimi było sprawdzenie w praktyce najnowszych technologii hydroakustycznych i magnetycznych w zakresie systemów poszukiwania i klasyfikacji min morskich, w tym zagrzebanych w osadach dennych, a także ich zwalczania przy zastosowaniu pojazdów SEAFOX lub zmodernizowanych, bezprzewodowo sterowanych ładunków TOCZEK M, opracowanych przez OBR CTM S.A., przenoszonych przez platformę podwodną SEAOTTER” – dodał koordynator projektu z ramienia Polski – Dyrektor Pionu Badawczo-Rozwojowego OBR CTM S.A. dr inż. Jan Dobkowski.

18

Dzięki efektywnej współpracy podczas realizacji projektu oraz w trakcie prowadzenia prób, możliwe było osiągnięcie bardzo dobrych wyników.