Konwersatorium „Systemy inteligentne w ochronie gospodarki”

W dniach 20-21 maja 2015 roku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni współorganizował wraz z Instytutem Mikromakro oraz Akademią Marynarki Wojennej konwersatorium pt. „Systemy inteligentne w ochronie gospodarki”, będące częścią programu „Pięć żywiołów. Wolność-informacja-bezpieczeństwo”. Rolę gospodarzy podczas wspomnianej uroczystości pełnili: Prezes Zarządu OBR CTM S.A. dr inż Andrzej Kilian, Rektor-Komendant AMW komandor prof. dr. hab. Tomasz Szubrycht oraz Prezes Zarządu Fundacji Instytut Mikromakro Sławomir Kosieliński. W trakcie konwersatorium dr inż. Ryszard Rugała przedstawił w wystąpieniu zatytułowanym: „Systemy ochrony infrastruktury morskiej – kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe” wkład OBR CTM S.A., w wytwarzanie inteligentnych systemów, służących ochronie gospodarki.