Udział przedstawicieli OBR CTM S.A. w Międzynarodowej Konferencji Undersea Defence Technology 2015

Naukowcy z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. reprezentowali Ośrodek podczas tegorocznej konferencji Undersea Defence Technology 2015.  Konferencja miała miejsce w Rotterdamie w Holandii, w dniach 3-5 czerwca 2015 roku. W jej trakcie Dyrektor J.T Dobkowski przewodniczył sesji dotyczącej broni podwodnej i platform autonomicznych, natomiast drugi z przedstawicieli Ośrodka – Paweł Polański wygłosił referat na temat systemów bezzałogowych wykorzystywanych w zwalczaniu min morskich.