Międzynarodowa Konferencja NATCON

Po raz kolejny dzięki współpracy OBR CTM S.A., Akademii Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Konferencja NATCON odbędzie się jako projekt towarzyszący IX Bałtyckim Targom Militarnym BALT MILITARY EXPO w dniach 22-24 czerwca 2020r. w Gdańsku.

 

Międzynarodowa Konferencja NATCON to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie technologii morskiej. Konferencja łączy ze sobą świat nauki, przemysłu i praktycznego użytkowania. Priorytetową tematyką Konferencji są zagadnienia z obszaru wojskowej techniki morskiej, ochrony morskiej infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa na morzu, w tym ratownictwa morskiego.

 

Zostań prelegentem i zgłoś swój udział do 21 lutego

 

Na stronie Konferencji NATCON można zgłosić swój udział.

 

Tegoroczne referaty można zgłaszać w obszarach, które pojawiały się dotychczas czyli Morskie Systemy Walki, Systemy Bezpieczeństwa Morskiego, Eksploatacja Techniki Morskiej oraz zupełnie nowym związanym z Cyberbezpieczeństwem.

 

Referaty należy przesyłać do Pani Judyty Fac na adres e-mail: j.fac@amw.gdynia.pl. Pod tym adresem można także uzyskać szczegółowe informacje na temat publikacji.

 

Terminarz zgłoszeń

 

Artykuł należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie edytora Word (.doc lub .docx). Nie powinien przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego. Wszystkie artykuły są recenzowane.

 

  • do 21 lutego 2020 r. – rejestracja, przesłanie streszczenia,
  • do 4 marca 2020 r. – akceptacja streszczeń przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji NATCON,
  • do 8 kwietnia 2020 r. – przesłanie pełnej treści referatu,
  • do 30 kwietnia 2020 r. – zakończenie procesu recenzowania i akceptacji pełnego tekstu zgłoszonego referatu,

 

Wszystkie informacje związane z uczestnictwem konferencji oraz samym wydarzeniem można znaleźć na stronie natconference.eu lub na profilu facebookowym @natconference