Pół wieku „Mewy” – „Wojsko i Technika” nr 1/2020

…Marzenia o niszczycielu min. Starania o pozyskanie nowoczesnych okrętów przeciwminowych, odpowiadających ówczesnym wzorcom zachodnim podjęto w Polsce stosunkowo wcześnie. Już w 1986 roku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej w Gdyni (CTM) rozpoczęto realizacje  pracy p.k. „Lodówka”. Jej celem było wykonanie projektu koncepcyjnego, a potem wstępnego niszczyciela min proj.255,  a wraz  z nim podsystemów specjalistycznych: wspomagania dowodzenia; zintegrowanego systemu określania pozycji; sterowania po trajektorii i dynamicznego pozycjonowania; systemu zdalnego sterowania zespołem napędowo-sterowym i elektrownią okrętu, zintegrowanego systemu łączności, sonaru kadłubowego obserwacji czołowej „Flaming A”; sonaru holowanego obserwacji bocznej „Flaming B”; bezzałogowego pojazdu  podwodnego z układami sterowania i transmisji danych…

Czytaj dalej: „Pół wieku Mewy” – Tomasz Grotnik, „Wojsko i Technika” nr 1/2020