Modułowy Lekki Trał Niekontaktowy (MLM) nagrodzony po raz trzeci

Podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2014, Związek Pracodawców Forum Okrętowe przyznał nagrodę „Innowacyjna Gospodarka Morska”,  w kategorii innowacyjny produkt dla OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.” za  opracowanie Modułowego Lekkiego Trału Niekontaktowego (MLM), jako znaczącego wkładu w rozwój nowoczesnych bezzałogowych systemów zwalczania min.

Nagrody, które w tym roku przyznano w pięciu kategoriach mają na celu uhonorowanie osiągnięć firm, osób i przedsięwzięć z branży morskiej. Jak podał portal trojmiasto.pl „Forma statuetki przypomina, że tak jak umiejętne oszlifowanie diamentu tworzy brylant o ogromnej wartości, tak też dzięki wdrożonym innowacjom firma staje się konkurencyjna, buduje swoja przewagę i podwyższa wartość rynkową.

Warto zauważyć, że Modułowy Lekki Trał  Niekontaktowy (Modular Lightweight Minesweep – MLM) opracowany przez OBR CTM S.A. w Gdyni w niespełna cztery miesiące uzyskał trzy prestiżowe nagrody. Po „Bursztynowym medalionie” i wyróżnieniu Ministra Obrony Narodowej trał otrzymał w dniu 10 października 2014 r. wspomniane na wstępie wyróżnienie. MLM jest znaczącym intelektualnym wkładem Polski w rozwój nowoczesnych bezzałogowych systemów zwalczania zagrożeń minowych. Cieszy się on znacznym zainteresowaniem, pozwalającym stwierdzić, że istnieje realna szansa na jego wdrożenie w siłach morskich NATO.

Modułowy lekki trał niekontaktowy powstał na bazie wzbudnikowego trału akustyczno-magnetycznego „Promienica”, produkowanego przez CTM dla Marynarki Wojennej RP. MLM służy do zwalczania nowoczesnych min morskich posiadających zdolność identyfikacji określonego typu okrętu na podstawie pomiaru generowanych przez niego pól fizycznych. Trał odtwarzając charakterystyki pól, precyzyjnie symulując wirtualny obraz chronionego okrętu. Taki obraz tworzą pola: magnetostatyczne, magnetyczne przemienne, elektryczne statyczne, elektryczne przemienne oraz akustyczne. Trał składa się z zespołu elementarnych wzbudników pól połączonych kablolinami oraz z pokładowych urządzeniami zasilających i kontrolno-sterujących. Proces wypracowywania optymalnych parametrów pracy (Program modelowania pól fizycznych okrętów „OPTYMA Mod.”) oraz sterowania i kontroli pracy trału został zautomatyzowany w stopniu, który pozwala na jego pełną i łatwą obsługę z poziomu interfejsu pokładowego urządzenia kontrolno-sterującego. Oprogramowanie interfejsu zawiera wszystkie opcje wprowadzania, wyznaczania i kontroli charakterystycznych parametrów działań przeciwminowych, w tym automatyczne wyznaczanie szerokości stref trałowych na różnych głębokościach.

MLM przeznaczony jest do użycia w operacjach morskich m.in. jak: przeprowadzenie jednostek nawodnych przez zagrożony akwen, utworzenia przejść do portów, planowanych tras przejścia itd. Prace nad wspomnianym systemem niszczenia min trwają od 2012 roku i są realizowane przez konsorcjum z udziałem Norwegii, Francji, Niemiec, Włoch i Polski w ramach projektu „Modular Lightweight Minesweeping”, będącego częścią programu „UMS Europejskiej Agencji Obrony (UMS EDA)”.  W ramach projektu OBR CTM S.A. opracował i zbudował demonstrator technologii autonomicznego akustyczno-elektromagnetycznego systemu­­ zwalczania min niekontaktowych. Demonstrator został w b.r. przetestowany na poligonach Marynarki Francuskiej w Breście uzyskując bardzo dobre rezultaty, co spotkało się z międzynarodowym uznaniem.

Wdrożenie takiego bezzałogowego systemu otwiera nową szansę dla MW RP pozyskania efektywnego, bezpiecznego niszczenia min morskich na wodach płytkich typowych dla Bałtyku Południowego, tam gdzie użycie okrętów obrony przeciwminowej (OPM) stwarza dla nich zbyt duże zagrożenie ze strony broni minowej.